Pasek górny

Regulamin korzystania z usług Salonu Pasja

Korzystanie z usług Salonu Pasja równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu

 

§ 1

umawianie wizyt

1. Terminy wizyt ustalane są telefonicznie pod nr telefonu:

  • 606-984-185 Salon Pasja na ul. Bulońskiej 3A,
  • 504-986-689 Salon Pasja na ul. Jabłoniowej 21/11

2. Możliwe jest umówienie wizyty za pomocą Facebooka:

3. W razie z rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms najlepiej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem - to pozwoli nam na nowo zorganizować dzień.

4. Salon Pasja zastrzega sobie prawo do telefonicznego przypomnienia o wizycie

5. Prosimy o punktualne przyprowadzenie pupila na umówioną wizytę.

6. W trakcie umawiania wizyty prosimy o poinformowanie salonu o ewentualnych chorobach pupila, agresywności oraz o stanie szaty.

7. Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w salonie, prosimy o tym uprzedzić przy umawianiu wizyty w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila.

8. Salon Pasja nie zaleca wykonywania pełnej usługi strzyżenia u piesków poniżej 6 m-ca życia. Pieski w tym wieku są energiczne, ruchliwe i czas wizyty mógłby negatywnie wpłynąć na ich zachowanie w trakcie późniejszych wizyt.

9. Psy posiadające zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane w Salonie.

10. W Salonie Pasja możliwe jest wykonanie dodatkowych usług takich jak wzorki, koloryzacja jednak prosimy o poinformowanie o tym takiej potrzebie przed wizytą w celu odpowiedniego dobrania groomera.

 

§ 2

przygotowanie do wizyty

1. Prosimy o niekarmienie podopiecznych przed wizytą.

2. Dla komfortu psich milusińskich, prosimy o wyspacerowanie ich przed wizytą, najlepiej z załatwieniem ich potrzeb fizjologicznych. Dla piesków energicznych przyda się dłuższy spacer, tak by pies mógł wybawić się do woli, a dzięki temu spokojniej odbyć spotkanie z fryzjerem.

3. Usługi strzyżenia wykonywane są na czystych i rozczesanych psach. W przypadku rezygnacji z kąpieli w Salonie Pasja pies powinien być wykąpany i rozczesany maksymalnie 24 h przed wizytą w salonie.

4. Przed zabiegiem trymowania pies nie powinien być kąpany przez około 2 tygodnie.

5. Powierzając psa groomerowi, prosimy przekazać informacje o stanie jego zdrowia (alergie, choroby skórne, choroby narządów ruchu, zaburzenia neurologiczne), stanie jego sierści, ewentualnych alergiach na środki chemiczne i smakołyki. Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez właściciela istnienia choroby.

 

§ 3

wizyta w salonie

1. Orientacyjny czas zabiegów podany jest na stronie internetowej: http://pasjasalon.pl/ w zakładce Usługi. W przypadku niepełnej informacji o stanie sierści psa, zmiany stylizacji, zastrzegamy prawo do wydłużenia czasu wizyty.Podczas zabiegów pracownicy salonu Pasja nie stosują środków odurzających i usypiających.

2. W Salonie Pasja stosowane są sprawdzone kosmetyki renomowanych firm.

3. Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi preferujemy, by psy strzyżone były bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje groomerem. Wyjątkiem są pieski z tzw. lękiem separacyjnym, u których obecność właściciela jest obowiązkowa.

4. W Salonie Pasja możliwe jest wykonanie dodatkowych usług takich jak wzorki, koloryzacja, jednak prosimy o poinformowanie o tym takiej potrzebie przed wizytą w celu dobrania groomera. Za wyżej wymienione usługi zostanie naliczona dodatkowa opłata uzgodniona z groomerem przed zabiegiem

5. Salon Pasja stara się zachować najwyższe środki bezpieczeństwa zarówno dla zwierząt, jak i pracowników Salonu Pasja.

6. Za rozczesywanie kołtunów Salon Pasja nalicza dodatkową opłatę w wysokości około 15 zł za 15 min. Oczywiście właściciel decyduje czy kołtuny są do usunięcia czy też do rozczesania. W przypadku wycięcia kołtunów Salon Paja nie nalicza opłat.

7. W przypadku agresywnych psów/kotów prosimy ich właścicieli o konsultacje z lekarzem weterynarii w celu ustalenia możliwości zastosowania środków farmaceutycznych przez ww. lekarza w celu wykonania usług groomerskich dla Państwa pupila. Salon Pasja nie ponosi odpowiedzialności za środki podane przez lekarza weterynarii.

8. Przy wizycie w Salonie prosimy mieć ze sobą aktualną książkę szczepień pupila. W szczególności Salon Pasja prosi o książeczkę szczepień w przypadku agresywnych pupili.

9. Psy cierpiące na zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane w Salonie Pasja.

10. Właściciel jest zobowiązany do przekazania informacji o usposobieniu psa, jego niespokojnym lub agresywnym zachowaniu oraz o przebiegu wcześniejszych wizyt.

11. W przypadku agresywnego zachowania pies musi być zabezpieczony kagańcem. W przypadku, gdy pies nadal nie pozwala się opanować, Salon Pasja rezygnuje z dalszego wykonywania usługi.

12. Psy stare, chore, bojaźliwe oraz o niezrównoważonym charakterze strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność, wymagane jest podpisanie przez właściciela/opiekuna psa dodatkowej klauzuli o „wzięciu na siebie odpowiedzialności za psa podczas pobytu w Salonie”.

13. W razie dotkliwego ugryzienia groomera, właściciel jest zobowiązany dopłacić 100% kosztów wizyty oraz groomer ma prawo do przerwania wykonywania usługi.

14. Pobieramy wtedy pełną opłatę za usługę powiększoną o koszty związane z ugryzieniem (leki, opatrunki , wizyty lekarskie)

15. W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usług, pracownik Salonu ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów ponosi Salon Pasja.

16. W razie niepełnej satysfakcji gwarantujemy bezpłatne dokonanie poprawek – jeżeli będzie taka możliwość bezpośrednio po wizycie lub w ustalonym terminie. Reklamacji można dokonywać maksymalnie w terminie dwóch dni od wykonania usługi.

 

§ 4

odbiór pupila

1. Prosimy o punktualny odbiór psa zgodnie z informacją uzyskaną w Salonie, w wyjątkowych przypadkach jest możliwość zostawienia pieska po wcześniejszym poinformowaniu nas o tym fakcie.

2. Po wizycie pies zostaje wydany osobie, która go dostarczyła do Salonu lub osobie osobiście przez nią wskazanej.

 

§ 5

informacje dodatkowe

1. Stanowiska pracy są zawsze dokładnie czyszczone po każdej wizycie. Sprzęt używany do pielęgnacji jest każdorazowo odkażany w specjalistycznym urządzeniu.

2. Podczas wizyt z dojazdem do domu do usługi doliczana jest dodatkowa opłata wynikająca z kosztów dojazdu groomera. Opłata naliczana jest w zależności od ilości kilometrów (około 1 zł za km).

3. Ceny usług dostosowywane są indywidualnie w Salonie Pasja, po obejrzeniu pupila oraz ocenie jakiego nakładu pracy wymaga jego włos. Telefonicznie podajemy jedynie orientacyjny koszt, który może ulec zmianie.

4. Salon Pasja nie zaleca wykonywania pełnej usługi strzyżenia u piesków poniżej 6 m-ca życia. W przypadku tak młodych piesków Salon Pasja oferuję kosmetykę pyszczka, łapek itp.

5. W przypadku psów/kotów o sierści sfilcowanej będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 -30 zł, opłata ta związana z amortyzacją narzędzi.

6. Przyjmujemy suczki w cieczce, ale prosimy o powiadomienie o tym fakcie podczas umawiania wizyty.

7. Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na używanie wizerunku pupila w celach reklamowych.

8. Za obecność pasożytów takich jak pchły, kleszcze, która wyjdzie na jaw w trakcie wizyty, pobiera się dodatkowa opłatę.

9. Jeżeli konieczne są zabiegi dodatkowe np. usuwanie kleszczy, są one wykonywane obligatoryjnie, bez uprzedniego powiadomienia właściciela. Ich koszt podany jest w cenniku szczegółowym dostępnym na stronie internetowej.

10. W trakcie usługi, jeśli właściciel zdecyduje się towarzyszyć pupilowi w salonie, nie powinien on podchodzić do stołu, rozpraszać uwagi psa. Pracujemy przy użyciu ostrych narzędzi, co stwarza ryzyko skaleczenia zwierzęcia. Jeśli groomer nie poprosi właściciela o pomoc, oznacza to, że nie jest ona konieczna. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia właściciela z salonu, jeśli jego obecność za bardzo dekoncentruje psa.

11. W salonie możliwy jest zakupy kosmetyków renomowanych firm groomerskich. Informacji o tych produktach udziela groomer.

 

§ 6

regulamin korzystania z promocji 6+1

1. Salon Pasja oferuje promocję „sześć wizyt – siódma wizyta gratis”. Wizyta gratisowa przysługuje na ten sam pakiet usług, z którego klient korzystał do tej pory, i przypisany jest do jednego pupila.

2. Klient ma prawo skorzystać z jednej darmowej usługi po skompletowaniu 6 pieczątek na karnecie wydawanym przez groomera.

3. Karnet przy pierwszej wizycie zostaje opisany imieniem i rasą pupila. Przy pieczątkach zapisywane jest imię groomera, data i rodzaj wykonanej usługi.

4. Możliwe jest przypisanie jednego karnetu do dwóch pupili pod warunkiem, że są tej samej rasy i korzystają z tego samego pakietu usług.

5. Możliwe jest wydanie jednego karnetu dla dwóch różnych zwierząt, jednak rozliczenie siódmej wizyty stanowi średnia arytmetyczna kosztów policzona z poprzednich wizyt.

6. Jeśli siódma wizyta odbiega od wcześniej wykonywanych i jej koszt jest wyższy od poprzedzających, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.

 

§ 7

regulamin korzystania z promocji 20% za polecenie

1. Salon Pasja oferuje promocję „20% zniżki za wizytę z polecenia”. Promocja ta obejmuje zarówno osobę polecającą oraz osobę, której Salon Pasja został polecony.

2. Osoba przychodząca z polecenia powinna podać imię i rasę psa należącego do osoby, która poleciła jej Salon Pasja w celu przypisania promocji obojgu klientów.

 

Załącznik 1

…………………………………..

            data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy, iż mój pupil jest agresywny i mimo to jestem zdecydowany na przeprowadzenie u niego zabiegów pielęgnacyjnych. Jednocześnie oznajmiam, iż jestem poinformowany o ryzyku związanym z przeprowadzaniem tego typu zabiegów u agresywnych zwierząt.

Jednocześnie Salon Pasja zastrzega sobie prawo, iż osoba wykonująca usługę w każdej chwili może przerwać wykonywany zabieg. W takiej sytuacji właściciel ponosi koszt całej usługi.

…………………………………………

     podpis właściciela

 

Załącznik 2

…………………………………..

             data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy, iż mój pupil jest chory i mimo to jestem zdecydowany na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. Jestem zaznajomiony z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z poddania pupila takim zabiegom. Ponoszę pełną odpowiedzialność za jego pobyt w salonie.

Salon Pasja nie odpowiada za ewentualną zmianę stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Załącznik 3

…………………………………..

             data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy, iż mój pupil ma pchły i mimo to jestem zdecydowany na przeprowadzenie u niego zabiegów pielęgnacyjnych. Ponoszę pełną odpowiedzialność za jego pobyt w salonie.

Zwalczanie insektów jest obowiązkowe. Właściciel ponosi koszty dezynfekcji salonu oraz użytych preparatów.

…………………………………………

     podpis właściciela

 

Załącznik 4

…………………………………..

             data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem świadomy, iż mój pupil jest w zaawansowanym wieku i mimo to jestem zdecydowany na przeprowadzenie u niego zabiegów pielęgnacyjnych. Jestem zaznajomiony z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z poddania pupila takim zabiegom. Ponoszę pełną odpowiedzialność za jego pobyt w salonie.

Salon Pasja nie odpowiada za ewentualną zmianę stanu zdrowia zwierzęcia.

…………………………………………

     podpis właściciela

 

Pasek dolny